Armstech-logo-liggande-web

Välkommen till Armstech
Leverantör av utrustning för militärt och polisiärt bruk.

Armstech är till för dig med behov av utrustning som ökar din förmåga att verka under ett uppdrag, i ditt yrke. Armstech har många års erfarenhet av marknaden både i Sverige och utomlands, och har idag en organisation med bred kunskap om våra kunders utrustningsbehov. Ett stort antal av våra kunder är poliser, soldater, män och kvinnor som i sin vardag möter en verklighet som ställer stora krav på utrustningen.

Armstech har sitt säte i Stockholm där vi har vårt huvudkontor. Armstech verksamhet är baserad på distribution och försäljning samt utveckling av personlig utrustning för slutanvändaren inom polis och militär.  Företaget har även egen produktutveckling inom taktiskt vapenmateriel samt ballistiskt skydd.

Oavsett om du är en myndighet eller ett privat företag, är du varmt välkommen att besöka oss på ARMSTECH så att vi kan hjälpa dig att hitta den bästa utrustningen för din verksamhet och behov.