Armstech-logo-liggande-web

Scandinavian Safe
Säkerhetsskåp tillverkade av Scandinavian Safe är provade mot kraven i SS 3492 av Svenska Stöldskyddsföreningen - SSF och certifierade av DNV Certifiering AB. Med certifiering menas att DNV granskat och verifierat att skåpen uppfyller samtliga krav i SS 3492 samt tillämpliga certifieringsregler. Rikspolisstyrelsen -RPS har med stöd av vapenlagen 1996:67 i Författningssamlingar - FAP 551-3 , 556-1, 556-2 och 943-1 bl a meddelat om förvaring av skjutvapen och ammunition. Genom att våra säkerhetsskåp är certifierade uppfyller de Rikspolisstyrelsens krav på nämnda förvaring. Våra säkerhetsskåp är även provade och certifierade av Danska Skafor och Norska FG

Armstech Sweden Återförsäljare av Scandinavian Safe