Armstech-logo-liggande-web

Sweden Rescue
Sweden Rescue arbetar med konsultation och försäljning av produkter med inriktning på trafiksäkerhet.

Nytänkande och kreativa lösningar tillsammans med den senaste varningsljustekniken och framstående materialval
gör att vi med stor säkerhet kan tillgodose och överträffa våra kunders krav på ökad synlighet och god trafiksäkerhet.
Att myndigheternas krav samtidigt efterlevs är något som vi alltid eftersträvar.

Målet med allt trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken!
Vi jobbar kontinuerligt för att skapa en säkrare trafikmiljö.